ČIŠTĚNÍ FASÁD, STŘECH A DLAŽEB OD MECHU, PLÍSNÍ A NEČISTOT – PROFESIONÁLNĚ!

Ceník

Zde uvedené ceny jsou pouze orientační, bez platné DPH (domácnosti 15%, firmy 21%).

Informace k cenotvorbě, aneb které faktory ovlivňují výslednou cenu, najdete níže na této stránce.

Minimální cena zakázky je 10.000,- Kč + DPH.

Fasády – čištění/nátěry

 • Hloubkové čištění fasády (mírné znečištění): od 60,- Kč/m2
 • Hloubkové čištění fasády (střední znečištění): od 65,- Kč/m2
 • Nano-technologický impregnační nástřik NanoProtect: od 75,- Kč/m2
 • Nátěry fasád: nanesení hloubkové penetrace: od 65,- Kč/m2
 • Nátěry fasád: aplikace silikonového nátěru ve dvou vrstvách: od 210,- Kč /m2

Střechy – čištění/nátěry

 • Čištění (mírné znečištění): od 75,- Kč /m2
 • Čištění (členitá střecha, vyšší míra znečištění): od 85,- Kč/m2
 • Aplikace nano-technologické impregnace NanoProtect: od 75,- Kč/m2
 • Nátěry eternitových střešních krytin: od 290,- Kč/m2

Zámkové a jiné dlažby/dřevěné terasy

 • Čištění (mírné znečištění, rovné plochy): od 55,- Kč/m2
 • Čištění (silnější znečištění, členité plochy): od 65,- Kč/m2
 • Aplikace nano-technologické impregnace NanoProtect: od 75,- Kč/m2
 • Doplnění spár křemičitým pískem: od 28,- Kč/m2
 • Nátěr dřevěných teras (Bangkirai apod.): od 290,- Kč/m2

V tomto textu se vám pokusíme přiblížit, které jsou nejdůležitější faktory s vlivem na výslednou cenu:

Čištění střech

Na této fotografii je sedlová střecha z betonových tašek, se střední mírou znečištění. Střecha je dobře přístupná, což znamená:

 • v okolí domu je dostatečně velký prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou
 • nad střechou nevedou žádné rozvody elektřiny
 • střecha je pochozí
 • střecha není členitá
 • celková plocha k čištění je relativně velká

Tento zákazník obdržel cenu blízko ke spodní hranici našeho ceníku.

Na dalších dvou fotografiích jsou dva jiné různé případy. V prvním případě je střecha extrémně porostlá mechy, ve druhém případě má střecha ztížený přístup:

První obrázek:

 • střecha potřebuje dvojnásobný čas k vyčištění.

Druhý obrázek:

 • v okolí domu není dostatečný prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou, čištění musí být prováděno z obecního chodníku za plotem
 • v blízkosti domu vedou rozvody elektřiny
 • střecha není pochozí
 • střecha je hodně členitá
 • celková plocha k čištění je relativně malá

Všechny tyto faktory ovlivňují cenovou kalkulaci směrem nahoru.

Čištění dlažby

Na fotografiích je různý způsob a náročnost čištění dlažby jasný. První dlažba je v zúženém prostoru, silně pokrytá mechy, se širokými spárami. Druhá dlažba je volný, rovný prostor, bez mechů, s běžným městským znečištěním. Třetí dlažba je úzká, v okolí bazénu, lemována záhony.

Druhá dlažba ve volném prostoru umožňuje využití největšího stroje typu Mosmatic, její spáry jsou co do své velikosti standardní a málo pokryté mechem, jedná se o velkou rovnou plochu. Tento zákazník může počítat s cenou na spodní hranici našeho ceníku.

Naproti tomu v případech prvního a třetího zákazníka je čištění již složitější – horší manipulace se stroji, potřeba využití menších strojů v zúžených prostorech a opatrnost okolo záhonků. Větší spáry pak znamenají i vyšší spotřebu případných impregnačních prostředků. To vše táhne cenu směrem vzhůru.

  Čištění fasád

  Faktory ovlivňující cenu u čištění fasád jsou v podstatě totožné s čištěním střech (viz výše).

  Výjimku tvoří pak bytové/panelové domy, kde do cenotvorby navíc vstupuje zejména velikost čištěné plochy a také výška objektu.

  Co dalšího má vliv na cenu?

  Do všech cen každého podnikání vstupují i další věci než jen přímé náklady na danou zakázku, zde je výčet jen několika základních, platných pro náš obor:

  • profesionální strojové/technologické vybavení (nikoliv wapky z hobby-marketu)
  • pravidelné, zákonem vyžadovené, školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • speciální školení pro práce ve výškách
  • speciální školení pro práci a ovládání hydraulické plošiny
  • vzdělávání zaměstnanců ve stavební oblasti – bez znalosti stavebních povrchů nelze kvalitně provádět jejich údržbu
  • výbava zaměstnanců zákonem předepsanými pracovními pomůckami – od bot až po helmy a štíty
  • pravidelné revize horolezeckých lan a úvazů, žebříků, lešení
  • pojištění firmy na odpovědnost za případně způsobené škody v dostatečné výši (min. 5mil. Kč)

  Závěrem

  Naše společnost nabízí své služby dlouhodobě za příznivé ceny. Zakládáme si na svém mottu Když profi znamená poctivě. Jsme důslední, své podnikání bereme vážně a práci děláme zároveň jak na profesionální úrovni, tak s poctivostí pravého řemeslníka. Budeme rádi, když i vy se stanete naším zákazníkem.