ČIŠTĚNÍ FASÁD, STŘECH A DLAŽEB OD MECHU, PLÍSNÍ A NEČISTOT – PROFESIONÁLNĚ!

Ceník čištění a nátěru fasád, ceník čištění dlažeb a střech

Uvedené ceny jsou pouze orientační, bez platné DPH (domácnosti 15%, firmy 21%), bez nákladů na dopravu a případně výškovou techniku.

Minimální cena zakázky je 15.000 Kč + DPH.

⇒  Níže na této stránce najdete, jaké faktory vstupují do cenotvorby a ovlivňují výslednou cenu.

Cena čištění fasád

 • Hloubkové čištění fasády (mírné znečištění): od 65 Kč/m2
 • Hloubkové čištění fasády (střední znečištění): od 75 Kč/m2
 • Nano-technologický impregnační nástřik NanoProtect: od 79 Kč/m2

Cena čištění střech

 • Čištění (mírné znečištění): od 79 Kč /m2
 • Čištění (členitá střecha nebo vyšší míra znečištění): od 85 Kč/m2
 • Aplikace nano-technologické impregnace NanoProtect: od 79 Kč/m2

Cena čištění zámkové dlažby

 • Čištění (mírné znečištění, rovné plochy): od 60 Kč/m2
 • Čištění (silnější znečištění nebo členité plochy): od 65 Kč/m2
 • Aplikace nano-technologické impregnace NanoProtect: od 79 Kč/m2
 • Doplnění spár křemičitým pískem: od 40 Kč/m2
 • Nátěr dřevěných teras (Bangkirai apod.): od 350 Kč/m2

Ceník nátěru fasády

 • Nanesení hloubkové penetrace: od 79 Kč/m2
 • Cena nátěru fasády za m2 se odvíjí zejména od druhu nátěru (akrylát, silikát, silikon), od členitosti domu a zrnitosti omítky – hladká do zrnitosti 1,5 mm, hrubá typu břizolit apod. Aplikace silikonového nátěru, který je nejčastěji používán, ve dvou vrstvách: od 235 Kč /m2.
 • Doplňující informace: Aby byl fasádní nátěr spolehlivě funkční po mnoho let, je nutné před nátěrem fasádu dokonale vyčistit. Celková cena za nátěr fasády se pak skládá z ceny čištění, případných oprav fasádního systému, penetrace, nátěru a použité výškové techniky (většinou pojízdné hliníkové lešení).
 • Častý dotaz zákazníků: kolik činí cena práce za nátěr fasády? Nátěry fasád realizujeme pouze včetně námi dodaného materiálu, proto cenu jen za práci neuvádíme.

Ceník nátěru eternitových střech

 • Nanesení hloubkové penetrace: od 89 Kč/m2
 • Aplikace hydroizolační nátěrové hmoty (flexibilní membrány), ve dvou vrstvách: od 330 Kč /m2.
 • Doplňující informace: Aby byl nátěr spolehlivě funkční po mnoho let, je nutné před samotným nátěrem střechu důkladně vyčistit. Celková cena za renovaci eternitové střechy se pak skládá z ceny čištění, penetrace, nátěru a použité výškové techniky (většinou hydraulická plošina).

Na několika příkladech se vám pokusíme přiblížit, jaké nejdůležitější faktory mají vliv na výslednou cenu. 

Ceník čištění střech

Na této fotografii vidíte sedlovou střechu z betonových tašek se střední mírou znečištění. Střecha je dobře přístupná, což znamená:

 • v okolí domu máme dostatečně velký prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou,
 • nad střechou nevedou žádné rozvody elektřiny,
 • střecha je pochozí,
 • střecha není členitá,
 • celková plocha k čištění je relativně velká.

Cena čištění a impregnace této střechy se blíží spodní hranici našeho ceníku.

Na dalších dvou fotografiích vidíte opačné případy. Na prvním obrázku je střecha extrémně porostlá mechy, na druhém obrázku má střecha ztížený přístup:

První obrázek:

 • střecha potřebuje dvojnásobný čas k vyčištění.

Druhý obrázek:

 • v okolí domu není dostatečný prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou, čištění musíme provádět z obecního chodníku za plotem,
 • v blízkosti domu vedou rozvody elektřiny,
 • střecha není pochozí,
 • střecha je hodně členitá,
 • celková plocha k čištění je relativně malá.

Všechny tyto faktory ovlivňují cenu čištění a impregnace střechy směrem nahoru.

Přečtěte si podrobnosti o mytí, čištění a impregnaci střech.

Ceník čištění dlažby

Na fotografiích vidíte různé dlažby a míru jejich znečištění – to určuje způsob a náročnost čištění dlažbyPrvní dlažba se nachází v zúženém prostoru, silně ji pokrývají mechy a má široké spáry. Druhá dlažba je volný, rovný prostor, bez mechů, s běžným městským znečištěním. Třetí dlažba je položená v úzkém prostoru, v okolí bazénu, lemována záhony.

Druhou dlažbu lze vyčistit nejsnáze. Jedná se o velkou rovnou plochu – volný prostor nám umožňuje využití největšího stroje Mosmatic. Spáry dlažby jsou co do velikosti standardní a málo pokryté mechem. Cena za čištění takové dlažby se blíží spodní hranici našeho ceníku.

Naproti tomu v případech zobrazených na první a třetí fotografii je čištění dlažby složitější – horší manipulace se stroji, potřeba využití menších strojů v zúžených prostorech a opatrnost okolo záhonků. Větší spáry pak znamenají vyšší spotřebu impregnačních prostředků. To vše táhne cenu za čištění dlažby směrem vzhůru.

  Ceník čištění fasád

  Faktory ovlivňující cenu u čištění fasád jsou v podstatě totožné s čištěním střech. Cena čištění fasády se blíží spodní hranici, pokud:

  • je fasáda snadno přístupná z hydraulické plošiny nebo pojízdného lešení,
  • je fasáda rovná a hladká, bez zdobných prvků a málo členitá,
  • má fasáda jen běžné znečištění.

  Výjimku tvoří pak bytové/panelové domy, kde do cenotvorby navíc vstupuje velikost čištěné plochy a výška objektu.

  Přečtěte si více informací o čištění fasád.

  V případě potřeby fasádu opravíme a renovaci dokončíme novým nátěrem. Cena se pak odvíjí také od druhu a odstínu zvoleného nátěru. Zjistěte podrobnosti o nátěrech moderních fasád a renovaci historických fasád.

  Co dalšího má vliv na cenu?

  Jsme profesionálové ve svém oboru, a to s sebou nese další náklady:

  • profesionální strojové/technologické vybavení (nikoliv wapky z hobby-marketu),
  • pravidelné, zákonem vyžadovené, školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • speciální školení pro práce ve výškách,
  • speciální školení pro práci a ovládání hydraulické plošiny,
  • vzdělávání zaměstnanců ve stavební oblasti – bez znalosti stavebních povrchů nelze kvalitně provádět jejich údržbu,
  • výbava zaměstnanců zákonem předepsanými pracovními pomůckami – od bot až po helmy a štíty,
  • pravidelné revize horolezeckých lan a úvazů, žebříků, lešení,
  • pojištění firmy na odpovědnost za případně způsobené škody v dostatečné výši (min. 5mil. Kč).

  Nevydali jsme se cestou levných materiálů, neúčinných strojů a obcházení pravidel. Kvalitní práce něco stojí, ale má dlouhodobé výsledky a můžeme se za ni zaručit.

  Závěrem

  Zakládáme si na svém mottu Když profi znamená poctivě. Jsme důslední, své podnikání bereme vážně a práci děláme zároveň jak na profesionální úrovni, tak s poctivostí řemeslníka. Budeme rádi, když i vy se stanete naším spokojeným zákazníkem.