Zásady souboru cookies

Verze účinná ode dne 1. 1. 2022

1. Zpracování cookies

Domerino s.r.o., jakožto provozovatel webových stránek domerino.cz (dále jen „stránky“) používá na těchto stránkách cookies. Sběr a používání cookies je zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

2. Co jsou cookies

Cookies jsou datové soubory, které se ukládají na Vašem zařízení, přes které ke stránkám přistupujete. Díky technickým cookies je možné zajistit funkčnost stránek, díky dalším cookies si zase stránky pamatují Vaše nastavení, zabezpečení, umožňují sledovat Vaše chování na stránkách anebo cílit Vám reklamu na míru.

3. Na co cookies využíváme

Cookies používáme

 • pro zajištění fungování stránek,
 • k přizpůsobení zobrazení stránek Vám na míru,
 • ke sledování pohybu návštěvníků na stránkách v rámci teplotních map,
 • k online interaktivní komunikaci s návštěvníky stránek prostřednictvím komunikačního okna,
 • k analýze návštěvnosti a chování návštěvníků.

Informace z cookies zahrnují např. typ internetového prohlížeče a operačního systému, který používáte, IP adresu, datum, čas návštěvy a jejich počet, stránky, které zobrazujete, na jaké stránce ukončíte návštěvu stránek apod. Soubor cookies obsahuje také jedinečné identifikační číslo, které identifikuje Váš prohlížeč, prostřednictvím cookies tak rozpoznám Váš prohlížeč, když znovu navštívíte stránky.

Informace z teplotních map ukazují, na která místa stránek návštěvníci nejvíce klikají. Informace z komunikačního okna zahrnují ty informace, které nám sami dobrovolně poskytnete (tj. identifikační a kontaktní údaje) a dále informace technického charakteru, jako jsou IP adresy (je možné vypnout v nastavení prohlížeče), prohlížené stránky, typ použitého zařízení, typ prohlížeče, rozlišení obrazovky.

Pro užívání cookies pro technické ukládání nebo přístup, je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem (tzv. nezbytná cookies), mám oprávněný zájem na zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zpracování tak nevyžaduje Váš souhlas.
Pro užívání dalších cookies a zpracování osobních údajů na jejich základě získaných potřebujeme Váš souhlas.

V případě, že nám poskytnete Váš souhlas, můžeme cookies použít

 • za účelem analýzy návštěvnosti a chování návštěvníků stránek (tzv. analytické cookies). Tyto cookies slouží ke zlepšování fungování našich stránek. Umožňují nám zjistit počet návštěvníků a analyzovat, zdali je vše v pořádku. Data získaná pomoc těchto cookies jsou zpracována hromadně v pseudoanonymizované podobě, která umožňuje Vaše jednotlivé určení jen při vynaložení dodatečného a odborného úsilí.
 • i k cílení reklam Vám přesně na míru podle Vašich preferencí (tzv. marketingové cookies). Když navštívíte stránku nebo kliknete na reklamu, tyto Vaše aktivity mohou být sledovány prostřednictvím souborů cookies.
 • ke spárování Vámi používaných prohlížečů napříč různými zařízeními pro efektivnější cílení reklamního sdělení.

4. Kontrola nad cookies

 • Nastavení cookies provádíte při návštěvě webových stránek prostřednictvím lišty „Cookies“, která se Vám zobrazuje, dokud neprovedete Vaše individualizované nastavení dle své svobodné a výslovně vyjádřené volby. Vaše volby můžete následně změnit prostřednictvím lišty v zápatí webových stránek.
 • V případě, že je zpracování cookies založeno na Vašem souhlasu, můžete souhlas vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení dle předchozí odrážky nebo prostřednictvím nastavení prohlížeče.
 • Cookies z Vašeho zařízení, kterým přistupujete na stránky, můžete vymazat prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče.
 • Ve Vašem internetovém prohlížeči si můžete též nastavit blokování souborů cookies nebo realizovat právo být informováni o každém uložení nového souboru cookies na Vaše zařízení.
 • Váš internetový prohlížeč můžete spustit též v anonymním režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků na stránkách.

Omezíte-li zpracování technických cookies nezbytných pro fungování stránek, nelze v zaručit plnou funkčnost webových stránek.

Další Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů upravují Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany dostupné zde: https://domerino.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Zásady se aplikují ve vztahu k informacím získaným prostřednictvím cookies, které mohou být považovány za osobní údaje.

5. Cookies třetích stran

Správce nemá vliv na cookies třetích stran. Třetí strany odpovídají plně a samy za to za to, jak jsou používány jejich cookies a jak jsou zpracovávány osobní údaje, včetně jejich šifrování a zabezpečení.

6. Jaké cookies používám

Aktuální údaje o užití cookies naleznete mezi základními funkcemi Vašeho prohlížeče, který identifikuje veškerá cookies, která jsou na Vaše zařízení ukládána.

Na stránkách používám cookies následujícího druhu:

 • technická, které jsou důležité pro základní funkčnost stránek (nezbytné cookies)
 • trackovací, které zejména umožňují analyzovat úspěšnost prodeje (analytické cookies)
 • remarketingová, které umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich zacílení (marketingové cookies)
 • heatmapová, které umožňují analyzovat kvalitu a čitelnost grafiky i obsahu stránek za pomoci tzv. „teplotních map“ (analytické cookies)
 • komunikační, které umožňují online komunikaci v reálném čase k okamžitému zodpovězení Vašich dotazů (nezbytné cookies)
Vydavatel / Název cookie Typ cookie Trvanlivost (doba uchování)
Google Ads Marketingové 90 dní
Sklik Marketingové 30 dní,
max. 540 dní
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Analytické 6 měsíců
Facebook Marketingové 12 měsíců
SmartSupp Nezbytné 6 měsíců
Pinterest Nezbytné 12 měsíců
HotJar Analytické 6 měsíců

Bližší informace o zásadách zpracování osobních údajů obsahují jednotlivé politiky, podmínky či zásady jejich zpracování vydané příslušným vydavatelem daných cookies, které jsou dostupné na internetu.