Čištění, opravy a nátěry historických fasád v Praze

Zaslouží si historická fasáda vašeho domu drobné opravy a nový nátěr? Nabízíme řešení zejména majitelům menších domů v památkové zóně v Praze. Čištění a opravy fasád provádíme z hydraulických plošin s důrazem na rychlost – to pro vás znamená výrazně nižší cenu než při stavbě lešení. Samozřejmostí je dodržení stanovených technologických postupů a pomoc s vyřízením dokumentace na úřadech.

Jak na obnovu historické fasády

Ještě než se pustíme do opravy a nátěru historické fasády, je nutné získat potřebné dokumenty a dodržet stanovený postup:

  • podat žádost o vydání stanoviska k plánované údržbě fasády k Odboru památkové péče MHMP,
  • k žádosti předložit sondy původní barevnosti omítek,
  • vyřídit zábor veřejného prostranství pro umístění techniky a zajistit dočasné dopravní značení.

S vyřízením žádosti u OOPP MHMP, provedením sond, vyřízením záboru a dalších souvisejících úkonů vám velmi rádi pomůžeme. Realizace tak proběhne co nejdříve.

Jak probíhá obnova a nátěr historické fasády?

1. Nejdříve fasádu šetrně očistíme a umyjeme. Odstraníme pavučiny, prach a další znečištění.

2. Po vyčištění se často objeví skryté praskliny a odloupnuté/nesoudržné části fasády, proto následuje podrobná prohlídka fasádního pláště.

3. Poškozené části omítky odstraníme, praskliny tzv. proškrábneme – důležitá příprava pro následné opravy.

4. Provedeme řemeslné opravy fasádního pláště. Volíme postupy podle materiálu původní fasády a v souladu s vydaným stanoviskem Odboru památkové péče.

5. Po dokončení oprav opatříme všechny stavební otvory, parapety, okapy a další klempířské prvky ochrannou fólií.

6. Aplikujeme vhodnou penetraci, která zajistí perfektní přilnavost fasádního nátěru.  V případě historických fasád se jedná většinou o silikátovou penetraci.

7. V závislosti na druhu fasády a vyžadovaných technologických postupech zvolíme nejvhodnější nátěr a metodu nanášení. Aplikaci nátěru provádíme ručne, airless technologií (nástřik barvy pod tlakem bez přítomnosti vzduchu), případně kombinací obojího.

Nátěry historických fasád levněji z hydraulické plošiny

Pracujeme z hydraulických plošin v kombinaci s horolezeckou technikou. Nestavíme nákladné lešení, když to není nutné. Díky tomu provádíme nátěry starých fasád levněji.

Stavba lešení je pro menší objekty, které nevyžadují rozsáhlé opravy, velmi drahá. K nejnákladnějším položkám u pronájmu lešení patří jeho montáž a demontáž, která se u menších zakázek opravdu nevyplatí.

Z toho důvodu pracujeme z hydraulických plošin. Díky mobilitě plošin můžeme na několik dnů práce přerušit – ať už z důvodu nutné technologické pauzy nebo nevhodných klimatických podmínek – aniž bychom vás zatěžovali platbami za techniku za tyto dny.

Výsledkem je pro vás jednoznačná úspora oproti realizaci prací z lešení. Samozřejmě ne vždy můžeme zakázku z plošin realizovat. Někdy musíme lešení využít kvůli rozsahu prací nebo omezenému prostoru pro pohyb plošiny. Na tuto skutečnost vás upozorníme při kalkulaci.

Stále nejste přesvědčeni? Kontaktujte nás, zodpovíme vaše dotazy nebo rovnou přijedeme, fasádu zaměříme a zdarma zpracujeme kalkulaci na míru.