ČIŠTĚNÍ FASÁD, STŘECH A DLAŽEB OD MECHU, PLÍSNÍ A NEČISTOT – PROFESIONÁLNĚ!

Galerie čištění střech

 

Čištění střechy rodinného domu v Černošicích

Střecha v Černošicích po naší pomoci vyloženě volala. Většina jejího povrchu byla porostlá mechy i lišejníky, které mimo jiné zadržovaly velké množství dalších nečistot. Původní barvu střechy byste hádali jen ztěží. Pro její vyčištění jsme použili vysokotlaké stroje, které díky možnosti regulaci tlaku i teploty vody čistí důkladně, ale zároveň velmi opatrně. Dalším pomocníkem pro nás byla hydraulická plošina, díky které se dostaneme i na obtížnější místa a navíc šetříme čas i peníze oproti stavbě lešení. Finálním krokem byl i zde nano-impregnační nástřik, který střechu na dalších mnoho let ochrání a zpevní.

Čištění střechy rodinného domu v Berouně

V Berouně jsme se opět setkali s naším běžným nepřítelem – mechem. Ten porůstal nemalou část střešní krytiny. Přijeli jsme právě včas, abychom s nepřítelem mechem zatočili tak, jak si zaslouží a ubránili tím střechu od trvalého poškození. Porostu i nečistot jsme se zbavili pomocí našich vysokotlakých strojů. Profesionální vysokotlaké stroje mají oproti domácímu čištění hned několik výhod. Ta největší je regulace tlaku i teploty vody, díky kterým jsme mohli vyčistit střechu opravdu důkladně a zároveň opatrně. Finálním krokem však není samotné čištění, ale aplikace nano-impregnace, která na několik dalších let bude střechu chránit, a to i před mechovým porostem.

Čištění střechy rodinného domu v Zásmukách

Střecha domu v Zásmukách byla nejen znečištěná, ale především z velké části pokrytá mechem. Ten může být velkým problémem, jelikož postupem času začne tašky nadzvedávat. Tím dochází k porušení střešní krytiny a následnému zatékání do domu nebo ucpání okapů. Pokud tedy neplánujete výměnu celé střešní krytiny, je zapotřebí dopřát jí trochu péče. Od toho jsme tu my, vaší střeše dopřejeme stejnou péči jako té  Zásmukách. Tam jsme ji hlavně zbavili veškerých škodlivých porostů a celou plochu důkladně vyčistili vysokotlakými stroji. Nakonec jsme ještě aplikovali nano-impregnaci, která střechu ochrání i do budoucna.

Čištění střechy rodinného domu v Předboji

V Předboji jsme vyčistili střechu rodinného domu, která již byla docela znečištěná a místy porostlá mechem. Ve většině případů přijíždíme ke střechám až, jak se říká, za pět minut dvanáct, a proto vždy rádi vidíme, když si majitelé nemovitosti uvědomují, že i o střechu je potřeba pečovat a právě jejím vyčištěním se velmi prodlužuje její životnost. To byl případ i domečku v Předboji. Střešní krytinu jsme pečlivě vyčistili za pomocí vysokotlakých strojů a na závěr jsme ještě aplikovali nano-impregnaci, která povrch ochrání před ničivými účinky mrazu, vody i slunečního záření.

Čištění šindelové střechy ve Všestarech

Nejen o betonové tašky je potřeba pečovat. Že jsme profesionálové ve všech ohledech, dokazujeme například i tím, že máme bohaté zkušenosti s různými materiály a přesně víme, jak ke kterému přistupovat. Nevyděsí nás tedy ani šindel. Konkrétně ve Všestarech stojí dům pod stromy, které jej denně zasypávají nemalým množstvím nečistot. Jak je vidět na fotografiích, střecha domu přímo volala po naší pomoci a my vždy rádi pomůžeme. I přes ne úplně dobrou dostupnost jsme si poradili a střechu vyčistili. Pro její budoucí ochranu jsme ještě aplikovali nano-impregnaci a majitelé se mohou těšit z perfektního výsledku.

Čištění střechy rodinného domu v Černolicích

Střecha v Černolicích byla znečištěná a místy pokrytá nánosem nečistot. Postupovali jsme jako vždy, a teda jsme střechu nejdříve pomocí našich vysokotlakých strojů zbavili veškerých nečistot a pečlivě vyčistili. Po vyčištění vstoupila na scénu nano-impregnace, která zajistí ochranu a zpevnění povrchu po mnoho let. Bohužel fotografie pořízené za tmy dostatečně neukazují výsledek naší práce, ale za to dokazují, že jsme opravdu připraveni čistit od svítání až do soumraku. Díky tomu jsme schopni zakázky dokončit ve velmi rychlém čase.

2022 Čištění střechy rodinného domu v obci Hoření Vinice

Majitelé rodinného domu v obci Hoření Vinice vědí, že se o střechu musí pečovat, a tak když barva střechy jejich domu pomalu žačala měnit barvu, rozhodli se pro její vyčištění. Udělali dobře, že se nepokoušeli střechu vyčistit sami, ale zavolali partu profesionálů, kteří již mají přehled o různých materiálech a jsou vybaveni speciálními stroji s regulací tlaku i teploty vody. Těmi profesionály nebyl nikdo jiný než my, firma DOMERINO. A tak jsme střechu vyčistili a aplikovali na ní nano-impregnaci. Ta střechu ochrání ještě po několik dalších let.

2022 Čištění střechy řadového domu v Městci Králové

V Městci Králové jsme si opět pořádně, jak se říká, mákli. Přestože střecha je nejdůležitější částí domu, tady byla v opravdu nepěkném stavu. Téměř celý povrch již pokrývaly mechy a úplně ztratila svou barvu. Majitelé si nás zavolali na pomoc právě včas. A my pomohli velmi rádi. Celou střechu jsme pečlivě vyčistili vysokotlakými stroji a odstranili jsme veškeré nečistoty i porosty. Do budoucna střechu bude chráit nano-impregnace, kterou jsme na střechu po vyčištění nanesli. Pomůže povrch zpevnit a zvyšuje odolnost střechy proti povětrnostním vlivům.

2021 Čištění střechy rodinného domu v Rabštejnské Lhotě

Střecha domu v Rabštejnské Lhotě již svou původní barvu připomínala jen zdaleka. Postupem času se na střeše usadily nečistoty, prach a místy dokonce porostla mechy a lišejníky. Čas na to, zavolat si partu profíků, kteří vrátí střeše nejen původní barvu, ale hlavně ji svou péčí ochrání po mnoho dalších let. A jak že jsme to provedli? Profesionální technikou jsme střechu nejdříve očistili, pomocí vysokého tlaku vody jsme odstranili i veškeré porosty a pod těmito nečistotami už se nám rýsovala zářivá červená krytina. Jako vždy je ale potřeba ještě před naším odjezdem střechu naimpregnovat a to přípravky z řad nano-technologií, které střechu zpevní o chrání do budoucna. 

2021 Čištění střechy rodinného domu v Průhonicích

Velmi hustě mechem porostlá střecha na nás čekala v Průhonicích. Samozřejmě jsme neváhali a po tom, co jsme s majiteli domluvili veškeré detaily, jsme se pustili do čištění. Nejdříve vysokotlakými stroji s regulací tlaku a teploty vody, které zařídily kompletní odstranění mechu i veškerých dalších nečistot. Poté jsme na celou plochu střešní krytiny aplikovali nano-impregnační nástřik, který krytinu zpevní a ochrání ještě po dobu několika dalších let.

V Průhonicích jsme vyčistili kromě střechy také zámkovou dlažbu. Výsledek práce naleznete v galerii čištění dlažeb.

2021 Čištění střechy rodinného domu v Jelenici

Vyčistili jsme také střechu v Jelenici – vlastně hned střechy tři. Kromě rodinného domu jsme pomocí našich vysokotlakých strojů vyčistlili také střechu domku pro hosty a zahradního domku. Vedle samotného čištění je však nedílnou součástí i nano-impregnace, která zabrání vsakování vody a poškození mrazem. Impregnace střechu zpevní, zabrání opětovnému růstu mechů a chrání před dalším usazováním nečistot.

2021 Čištění šindelové střechy rodinného domu v Praze

Čištění šindelové střechy není zrovna obyvklou záležitostí, nicméně rádi se pochlubíme, že i takovou práci spolehlivě zvládneme. Naší obrovskou výhodou je několikaletá praxe ve stavebnictví, díky které jsme získali nemalé zkušenosti s různými materiály i postupy a jsme tak schopni pomoci tam, kde třeba jiní váhají. Konkrétně střechu rodinného domu v Praze jsme důkladně vyčistili pomocí našich vysokotlakých strojů – pečlivě, ale opatrně a na závěr jsme, jako vždy, aplikovali nástřik z řad nano-technologických prostředků. Výsledkem je střecha vypadající opravdu jako nová.

2021 Čištění střechy rodinného domu v Popovičkách

Střecha v Popovičkách možná nebyla znečištěná jako jiné, ke kterým pravidelně přijíždíme, avšak právě pravidelnou péčí o ní majitelé výrazně prodlužují její životnost. Nezapomeňme, že veškeré nánosy včetně mechových porostů střešní krytinu poškozují, a proto je opravdu na místě se její péči věnovat. I v případě této střechy se však postup čištění nikterak nelišil od ostatních. Důkladně jsme krytinu vyčistili a na závěr nanesli nano-impregnační nástřik, který po několik dalších let bude střechu chránit.

2021 Čištění střechy rodinného domu v Mníšku pod Brdy

V Mníšku pod Brdy jsme vyčistili střechu z betonových tašek. Byla hustě pokrytá mechy a lišejníky. Vše jsme důkladně odstranili za pomoci našich výkonných vysokotlakých strojů s rotačními tryskami a na závěr jsme nanesli ochrannou impregnaci s fungicidními účinky. Ta krytinu zpevní a zabrání opětovenému růstu mechů na mnoho let.

2021 Čištění střechy rodinného domu ve Studeněvsi

Střecha rodinného domu ve Studeněvsi byla z velké části zarostlá mechem. Tyto nepříjemné porosty jsme spolu se všemi ostatními nečistotami ze střechy odstranili tlakovou vodou a na závěr jsme ještě aplikovali nano-impregnaci. Ta střechu ochrání před povětrnostními vlivy a současně zabrání opětovnému zarůstání mechem po dobu několika dalších let.

Ve Studeněvsi jsme současně čistili i povrchy tenisového kurtu. Pro tuto neobvyklou proměnu se neváhejte podívat dogalerie čištění dlažeb.

2021 Čištění střechy rodinného domu v Doubravčicích

V Doubravčicích na nás čekala velmi znečištěná střecha, která byla navíc porostlá mechy a lišejníky. Za pomocí vysokotlakých strojů a naší hydraulické plošiny jsme střechu vyčistili. Zbavili jsme jí přitom nejen mechů, ale i veškerých dalších nečistot, čímž jsme jí vrátili původní vzhled a barvu. Čištěním to pro nás ale nikdy nekončí, na závěr vždy aplikujeme ještě nano-impregnaci, která povrchy zpevní a chrání po mnoho dalších let.

2021 Čištění střechy řadového domu v Benicích

Střecha řadového domu nebyla již delší dobu úplně v nejlepší kondici. Z velké části ji pokrýval mech a její barva už tu původní připomínala jen zdaleka.  Oproti nákladné výměně celé střešní krytiny se ale majitelé rozhodli pro její vyčištění a my jsme rádi, že jsme jim mohli nově vypadající střechu vykouzlit právě my. Pomocí naší hydraulické plošiny a vysokotlakých strojů jsme střechu mechů a ostatních nečistot zbavili a nanesli nano-impregrační nástřik, který střechu zpevní. Výsledek posuďte sami.

2021 Čištění střechy rodinného domu ve Strašnově

Ve Strašnově jsme vyčistili střechu, která byla pokryta mechy a do své původní barvy měla daleko. Použili jsme tady naší hydraulickou plošinu a pomocí vysokotlakých strojů jsme střechu mechů a ostatních nečistot zbavili. Po ochranném nano-impregračním nástřiku vypadá jako nová a navíc je zpevněná a chráněná proti opětovnému růstu mechů na několik dalších let.

2021 Čištění střechy domu v Nýrsku

Střecha domu byla z velké části pokryta mechem. Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme ji vyčistili od všech nánosů, lišejníků i mechů. Nakonec jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci, která po dobu několika dalších let zajistí nejen krásný vzhled, ale hlavně střechu zpevní a ochrání před povětrnostními vlivy.

2021 Čištění střechy z betonových tašek

Ze střechy jsme odstranili všechny mechy i lišejníky a následně jsme aplikovali ochrannou impregnaci. Nejen že střecha vypadá jako nová, ale tato impregnace krytinu především zpevní a zabrání opětovenému růstu mechů na mnoho let. 

2021 Čištění střechy v Zaječicích

Vyčistili jsme střechu z betonových tašek, které byly pokryty lišejníkem a mechem. Na závěr jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci pro dlouhodobou ochranu krytiny.

2020 Čištění střechy malebné chalupy v obci Kokořín

Vyčistili jsme střechu chalupy od všech nánosů a nečistot. Na závěr jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci pro dlouhodobou ochranu krytiny.

2020 Čištění eternitové střechy v obci Lensedly

Eternitová střešní krytina byla již hodně pokrytá lišejníkem, který jsme beze zbytku odstranili a po nanesení kvalitní nano-impregnace je střecha opět jako nová a zároveň zpevněná. Životnost krytiny se tak prodloužila a zcela se obnovil původní vzhled.

2020 Čištění eternitové střechy rodinného domu v Kralupech nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou jsme vyčistili eternitovou střechu rodinného domu a na čisté povrchy aplikovali vhodné nano-impregnace. Povrch je tak zpevněn, a aniž by došlo k ovlivnění paropropustnosti, je vodo-odpudivý.

2020 Čištění střechy statku v Blíževedlech

Pomocí hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu statku a na závěr aplikovali impregnaci s fungicidními účinky.

2020 Čištění střechy rodinného domu v Písku

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu od všech nánosů, lišejníků a mechů. Na konec jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci pro dlouhodobou ochranu krytiny.

2020 Čištění šindelové střechy domu v Poříčí

Šindelové krytiny jsou velmi křehké, a proto jejich čištění vyžaduje zkušenost. Vše se podařilo a střechu jsme zcela zbavili lišejníků i mechů.

2020 Čištění střechy Vodňanského statku

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu statku. Odstranili jsme všechny mechy i lišejníky a nanesli kvalitní nano-impregnaci.

2020 Čištění střechy v obci Karlštejn

V obci Karlštejn jsme vyčistili střechu rodinného domu. Zároveň jsme na vyčištěný povrch aplikovali nano-impregnaci, která zajistí čistý vzhled po několik let a střechu zpevní i ochrání před povětrnostními vlivy.

2020 Čištění střechy rodinného domu v Mrači

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu rodinného domu. Odstranili jsme všechny mechy i lišejníky a nanesli kvalitní impregnaci.

2019 Čištění střechy penzionu

Vyčistili jsme střechu penzionu a zároveň jsme na všechny vyčištěné povrchy aplikovali nano-impregnaci, která zajistí čistý vzhled po několik let a střechu zpevní před povětrnostními vlivy.

2019 Čištění střešní krytiny

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu od všech nánosů, lišejníků a mechů. Nakonec jsme aplikovali nano-impregnaci, která bude chránit krytinu před dalším znečištěním.

2019 Čištění střechy rodinného domu v Benešově

Vyčistili jsme střechu rodinného domu v rámci probíhané rekonstrukce a nakonec aplikovali nano-impregnaci.

2019 Čištění střechy rodinného domu v Nové Vsi

V obci Nová Ves jsme vyčistili střechu rodinného domu a následně aplikovali nano-impregnaci. Od zákazníka jsme dostali následně toto hodnocení, za které velmi děkujeme.

„Chtěl bych tímto poděkovat za včerejší skvěle odvedenou práci při čistění naší střechy v Nové Vsi a to včetně profesionálního přístupu vašich zaměstnanců. Z výsledku čistění střechy máme velkou radost.“

2019 Čištění střechy

Vyčistili jsme střechu rodinného domu a jako téměř vždy aplikovali impregnaci s fungicidními účinky.

2019 Čištění střechy historického domu v centru Prahy

Pomocí hydraulických plošin a horolezeckých úvazů jsme vyčistili střechu Braunova domu na Karlově náměstí v Praze. Jako téměř vždy jsme na závěr aplikovali nano-impregnaci. Čištěním jsme obnovili původní vzhled této krásné historické střechy.

2019 Čištění šindelové střechy v Benátkách nad Jizerou

Šindelové krytiny jsou velmi křehké, a tak jejich čištění vyžaduje zkušenost. Vše se podařilo a střechu jsme zcela zbavili lišejníků i mechů.

2018 Čištění střechy v Budyni nad Ohří

Vyčistili jsme střechu rodinného domu a jako téměř vždy aplikovali impregnaci s fungicidními účinky.

2018 Čištění střešní krytiny

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu od všech nánosů, lišejníků a mechů. Na konec jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci pro dlouhodobou ochranu krytiny.

2018 Čištění střešní krytiny rodinného domu

Střechu domu jsme vy4čistili našimi výkonnými stroji a aplikací vhodné nano-impregnace jsme značně předešli tvorbě mechů a plísní.

2018 Čištění střechy

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili střechu rodinného domu. Odstranili jsme všechny mechy i lišejníky a nanesli kvalitní impregnaci.

2018 Čištění střešní krytiny rodinného domu v Úvalech

Střechu domu jsme vyčistili z naší hydraulické plošiny, veškeré práce, včetně nanesení vhodné impregnace jako závěrečné ochrany krytiny, jsme zvládli za jeden den.

2018 Čištění střešní krytiny a fasády rodinného domu v Úvalech u Prahy

Střechu i fasádu domu jsme vyčistili našimi výkonnými stroji a na čisté povrchy aplikovali vhodné nano-impregnace. Povrch je tak zpevněn, a aniž by došlo k ovlivnění paropropustnosti, je vodo-odpudivý. Tvorba mechů a plísní je tak značně omezena.

2017 Čištění střechy v Tlusticích u Berouna

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme vyčistili relativně členitou střechu od všech nánosů, lišejníků a mechů. Na závěr jsme, jako vždy, aplikovali nano-impregnaci pro dlouhodobou ochranu krytiny.

2017 Čištění střechy ve Velkých Popovicích

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme dosáhli na všechny strany domu. Odstranili jsme opět všechny mechy i lišejníky a nanesli kvalitní impregnaci. Zákazník byl s výsledkem velmi spokojen a střecha je jako nová.

2017 Čištění střešní krytiny v Liběchově

Střešní krytina byla již hodně pokrytá lišejníkem a mechem. Vše jsme pomocí vysokotlakých strojů odstranili a po nanesení kvalitní nano-impregnace je střecha opět jako nová a zároveň zpevněná. Životnost krytiny se tak prodloužila a zcela se obnovil původní vzhled.

2017 Čištění střešní krytiny u Humpolce

Střešní krytina byla již hodně pokrytá lišejníkem, který jsme beze zbytku odstranili a po nanesení kvalitní nano-impregnace je střecha opět jako nová a zároveň zpevněná. Životnost krytiny se tak prodloužila a zcela se obnovil původní vzhled.

2017 Čištění střechy na Praze-západ

Dům byl relativně hůře přístupný, proto naše hydraulická plošina sloužila zejména jako závěsný bod pro uchycení horolezeckých lan. Naši zkušení pracovníci ale vše zvládli skvěle a zákazník byl s výsledkem velmi spokojen.

Čištění střechy z betonových tašek v severních Čechách

Za pomoci naší hydraulické plošiny jsme dosáhli na všechny strany domu. Odstranili jsme opět všechny mechy i lišejníky a nanesli kvalitní impregnaci. Zákazník byl s výsledkem velmi spokojen.

Čištění střechy, fasády a zámkové dlažby v Nehvizdech

V Nehvizdech naše posádka strávila dva dny. Nejdříve jsme vyčistili střešní krytinu, následně fasádu a na závěr i zámkovou dlažbu. Všechny povrchy jsme opatřili správnou impregnací tak, aby daný povrch byl co nejdéle chráněn před novými nánosy nečistot.

Čištění eternitové střechy v Cholticích u Pardubic

Střechu domu jsme pečlivě vyčistili a opatřili dlouhotrvající nano-impregnací. Pleachové stříšky jsme opatřili novým nátěrem.

Čištění betonové střechy v Horoušánkách

Střechu jsme zbavili všech nánosů a opatřili dlouhotrvající nano-impregnací. Krytina tak zůstane čistá mnoho let a celková životnost se prodlouží.

Čištění střešní krytiny v obci Jíloviště

Střecha krásného domu byla pokrytá mechy a lišejníky. Všechny nečistoty jsme odstranili a na střechu nanesli ochrannou impregnaci z řady nano-technologií, která krytinu zpevní a poskytne ochranu proti dalšímu růstu organických nečistot po dobu mnoha let. Estetický efekt posuďte sami na fotografiích – střecha je jako nová!

Čištění střešní krytiny v obci Hradištko

Střecha byla zcela pokrytá mechy a lišejníky. Vše jsme důkladně odstranili za pomoci našich výkonných vysokotlakých strojů s rotačními tryskami a na závěr jsme nanesli ochrannou impregnaci s fungicidními účinky. Impregnace jednak krytinu zpevní a jednak zabrání opětovenému růstu mechů na mnoho let.

2017 Čištění střechy

V Bohušovicích nad Ohří jsme vyčistili střechu hned na dvou sousedních domech zároveň. Jako téměř vždy jsme na závěr střechu opatřili impregnací s fungicidními účinky.

Čištění a ochranná impregnace střešní krytiny

Ctiboř, Vlašim.

Čištění střešní krytiny

+ aplikace závěrečné ochranné nano-impregnace v Hostivicích.

Čištění a impregnace střešní krytiny

Vidíte ten rozdíl? Z šedé zašlé střechy je střecha opět krásně červená!

Čištění střešní krytiny

Střechu jsme vyčistili z naší hydraulické plošiny. Odstranili jsme vrstvy mechu a na závěr jsme aplikovali ochrannou impregnaci. Střecha nyní vypadá jako nová a její povrch je znovu chráněn.

15. červen 2016  čištění střešní krytiny u Mladé Boleslavi

Střešní krytina byla prakticky celá porostlá mechem a lišejníky. Opět jsme použili náš výkonný profesionální odstraňovač biotických napadení, krytinu pečlivě umyli a na závěr ošetřili impregnací s algicidními a fungicidními účinky. Tentokrát jsme museli použí hydraulickou plošinu, z které se provádí čištění buď přímo, případně slouží pro ukotvení horolezeckých lan, aby pracovník na střeše byl zcela zajištěn.

10. květen 2016  vyčištěna střecha v Letech

Ze střechy jsme odstranili všechny mechy, lišejníky a prach, následně jsme aplikovali ochranný nanotechnologický prostředek RainOff H a majitel domu se nyní může těšit z obnoveného vzhledu střechy po mnoho let.

Čištění střechy

Odstranění všech mechů, lišejníků a prachu a dalších nečistot.